Roel Beneens
Architect / Partner
roel@bondarchitectuur.be
Ann Heynen
Architect / Partner
ann@bondarchitectuur.be
Geert Pintelon
Architect / Partner
geert@bondarchitectuur.be
Lore Caems
Architect
lore@bondarchitectuur.be
Lien Raskin
Architect
lien@bondarchitectuur.be
Simon Nelis
Architect
simon@bondarchitectuur.be

VOORSTELLING
Wij, arch. Ann Heynen, Roel Beneens en Geert Pintelon, hebben ons ‘verbonden’ in Bond.architectuur BV, begin 2021 formeel opgericht en gegroeid uit Architectenvennootschap Beneens-Heynen bvba (met 25 jaar aan rijke ervaring). Als bestuurders van deze nieuwe vennootschap leiden we een multidisciplinair architectenkantoor met een ruim en divers portfolio aan woningen, groepswoningen, sociale en studentenhuisvesting, projectontwikkeling, commerciële en publieke gebouwen in de ruimste zin. Regelmatig nemen we met succes deel aan architectuurwedstrijden en kandidatuurstellingen, om in de publieke sector gevarieerde, kwaliteitsvolle projecten te kunnen realiseren.

Samen met onze bestaand team van trouwe, gedreven medewerkers willen we vernieuwen, verbinden, groeien, dromen. Samen willen we nieuwe projecten realiseren, innoveren en ons ten dienste stellen van mensen, bedrijven en de samenleving. We willen nieuwe bindingen creëren tussen omgeving en architectuur, tussen maatschappij en ruimte, tussen mensen en ruimtes. Het ontwerpen en creëren van architectuur en omgeving blijft onze grootste passie. Alle betrokken partners hiertoe maximaal verbinden is onze voornaamste drijfveer.VISIE
Wij beogen architectonische en omgevinsgerichte totaalconcepten, gaande van ontwerp, opvolging, budgetcontrole t.e.m. de oplevering. Architecturale kwaliteit, innovatie, constructieve logica en duurzaamheid in al zijn facetten zijn steeds onze voornaamste zorgen.

De referenties die wij presenteren op onze website vormen een nauwkeurige selectie uit een uitgebreid oeuvre van projecten, waarmee wij ons wensen te profileren naar de toekomst. Deze projecten vertegenwoordigen een gemeenschappelijke visie en een consequent engagement: architecturaal helder, krachtig vormgegeven, verlost van tendenzen of modetrends, blijvend actueel, authentiek, innoverend, omgevingsgericht en -geïntegreerd, functioneel, constructief logisch, technisch geoptimaliseerd, rationeel duurzaam, economisch en budgettair relevant.KWALITEITSGARANTIES
Duurzaam bouwen en technieken
Een relevante opdracht, binnen de energie-context van vandaag, betreft de integratie van de bouwkundige en technische voorzieningen i.f.v. een rendabel energiebeheer en duurzaamheid. Samen met onze studie-partners (inzake EPB en speciale technieken) besteden we bijzondere aandacht aan volgende aspecten:

- isolatietechnieken
- spaarzaam watergebruik en recuperatie van regenwater
- hernieuwbare energietoepassingen, zowel individueel als collectief
- actieve en/of passieve ventilatievoorzieningen
- compact en luchtdicht bouwen
- beheersen van zonnewinsten- en invloeden
- conditionering en klimatisering van gebouwen
- circulair bouwen


Ontwerp / opvolging / controle
In onze opdrachten, betekent de nauwkeurige samenhang tussen de ontwerpbesprekingen, het uitvoeringsdossier en de controle op de uitvoering, een essentiële voorwaarde om een geslaagd project te kunnen realiseren. In overleg met onze opdrachtgever, zullen de diensten van Ruimtelijk Ordening, Erfgoed, Archeologie, Toegankelijkheidsbureau, Brandweer en nutsvoorzieningsmaatschappijen, alsook ons vast (extern) team van diverse studiepartners (zoals EPB-en ventilatie-verslaggever, veiligheidscoördinator, ingenieur stabiliteit, technieken en akoestiek en desgevallend de omgevingsarchitect) reeds tijdens de ontwerpfase, systematisch in het dossier betrokken worden met het oog op adequate stedebouwkundige, omgevingsgerichte, functionele, constructieve en technische onderbouwde voorstellen.

De leidend projectarchitect zal al deze adviezen en studies coördineren en superviseren. Hij zal steeds in overleg met de betrokken partners, alle architecturale, bouwkundige en technische aspecten optimaal met elkaar verzoenen.


Budgetcontrole
Conform de gestelde voorwaarden in de begroting, zijn onze ramingen gebaseerd op realistische eenheidsprijzen. In elke fase van de opdracht zullen wij onze ontwerpen toetsen aan gedetailleerde ramingen of opgegeven kostprijzen en beschouwen wij het uiteraard als onze plicht de nodige correcties te verrichten in geval van eventuele overschrijdingen. Permanente budgetevaluaties vormen een essentiële facet van onze opdracht.